Gayathri Venkataraghavan

Parampara

Accompanists:
R.K.Shriram Kumar – Violin | N.Manoj Siva- Mridangam | Tiruchi  Murali – Ghatam

Parampara

Accompanists:
R.K.Shriram Kumar – Violin | N.Manoj Siva- Mridangam | Tiruchi  Murali – Ghatam